Tin tức khoa học công nghệ

Thông báo: Đăng ký báo cáo chuyên đề cấp Bộ môn - Học kỳ II, năm học 2016-2017

(Ngày đăng: 10/03/2017 15:46:40 Ngày cập nhật: 10/03/2017 15:46:40)


Phân hiệu tại Tp. HCM triển khai đăng ký báo cáo chuyên đề cấp Bộ môn - Học kỳ II, năm học 2016-2017

Kính gửi các Khoa, Bộ môn trực thuộc Phân hiệu,


Thực hiện chủ trường của Nhà trường trong việc triển khai các hoạt động khoa học công nghệ của giảng viên, Phân hiệu tại Tp.HCM tổ chức đăng ký các chuyên đề báo cấp bộ môn học kỳ II, năm học 2016-2017.

Phòng KHCN&ĐN kính thông báo đến Khoa, Bộ môn để triển khai đến các nhà khoa học, giảng viên của đơn vị mình. 

Hạn đăng ký: 30/3/2017
Nơi nhận: 
- Bản cứng (có chữ ký tươi): Ms. Nhung - P13D3 - Phòng KHCN&ĐN
- Bản mềm (có chữ ký scan, file word): gửi về địa chỉ stic@utc2.edu.vn

Chú ý: Kính đề nghị Khoa, Bộ môn tổng hợp và gửi về Phòng theo Khoa, Bộ môn. Phòng không nhận bản đăng ký cá nhân riêng lẻ.

Thông tin chi tiết: file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

Phòng KHCN&ĐN

Lượt xem: 330
 Về trang trước      Về đầu trang