Tin tức khoa học công nghệ

Thông báo về Chương trình hỗ trợ khoa học và công nghệ

(Ngày đăng: 22/02/2017 17:10:48 Ngày cập nhật: 23/02/2017 08:05:15)


Thông báo về Chương trình hỗ trợ khoa học và công nghệ

I. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ

Không giới hạn nhưng tập trung ưu tiên các lĩnh vực: Cơ khí và Tự động hóa; Điện- điện tử và Công nghệ thông tinHóa dược, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ vật liệuCông nghệ Sinh họcQuản lý và Phát triển đô thị. Trong đó, ưu tiên sản phẩm dịch vụ, giải pháp trực tiếp ứng dụng vào sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao, có sự đồng đầu từ các nguồn khác.

II. Hình thức thực hiện

1. Nghiên cứu theo đặt hàng

Các tổ chức nộp hồ sơ thực hiện theo danh mục nhiệm vụ KH&CN được Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh công bố.

2. Tài trợ nghiên cứu

Các tổ chức đề xuất nhiệm vụ KH&CN. Kinh phí hỗ trợ tối đa là 1 tỷ đồng đối với nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học và công nghệ; và tối đa là 500 triệu đồng đối với nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

3. Xây dựng sản phẩm mục tiêu

Các tổ chức phối hợp với doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ KH&CN để hình thành và phát triển sản phẩm mục tiêu có quy mô thị trường lớn và giá trị kinh tế cao. Yêu cầu có sự đồng đầu tư của doanh nghiệp không dưới 50% tổng kinh phí.

4. Hỗ trợ dự án khởi nghiệp

Các tổ chức ươm tạo đề xuất dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 2 tỷ đồng/dự án.

III. Thông tin chung

1. Thông tin chi tiết tham khảo tại http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

Đối với hình thức “Hỗ trợ dự án khởi nghiệp” (Mục II.4) tham khảo tại http://sihub.vn/speedup2017

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ: nộp trực tiếp, qua đường bưu điện và thư điện tử. Đối với hình thức “Hỗ trợ dự án khởi nghiệp” nộp trực tiếp tại địa chỉ http://sihub.vn/speedup2017 hoặc qua thư điện tử: speedup@sihub.vn.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 01/03/2017

4. Thời gian công bố kết quả

- Hồ sơ nộp trước ngày 31/3, công bố kết quả vào tháng 4.

- Hồ sơ nộp trước ngày 30/6, công bố kết quả vào tháng 7.

- Hồ sơ nộp trước ngày 30/9, công bố kết quả vào tháng 10.

5. Thông tin liên hệ

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh - 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.

Phòng Quản lý Khoa học: Ông Phạm Văn Xu - điện thoại: 08.39322147.

Email: quanlykhoahoc.skhcn@tphcm.gov.vn

Nguồn: Sở KH&CN TP.HCM

Phòng KHCN&ĐN

File đính kèm:
        Bieumau.rar     
Lượt xem: 207
 Về trang trước      Về đầu trang