Tin tức khoa học công nghệ

Thông báo về Đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ

(Ngày đăng: 22/02/2017 17:09:27 Ngày cập nhật: 23/02/2017 08:05:31)


Thông báo về Đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ

Thực hiện Quyết định 2953/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm  2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học-phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020;

Nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học và công nghệ  phục vụ công tác quản lý nhà nước của các đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc đặt hàng những vấn đề cần nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ (nhiệm vụ KH&CN) như sau:

1.Đối tượng đặt hàng Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Thành phố.

2. Yêu cầu đặt hàng

Văn bản đặt hàng cần đầy đủ các nội dung:

- Lý do cần thực hiện nhiệm vụ KH&CN (ví dụ: thực hiện theo văn bản chỉ đạo của cấp trên; ứng dụng KH&CN giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động, quản lý;  cung cấp các căn cứ khoa học phục vụ việc quản lý ngành;…).

- Mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ KH&CN.

- Sản phẩm chính của nhiệm vụ KH&CN (ví dụ: cơ chế chính sách phát triển ngành; các công nghệ phục vụ phát triển ngành; mô hình; báo cáo thống kê, báo cáo đánh giá, báo cáo dự báo,…)

- Yêu cầu cần đạt của sản phẩm, đối với sản phẩm là công nghệ, thiết bị cần nêu yêu cầu các chỉ tiêu kỹ thuật cần đạt.

- Yêu cầu về thời gian (nếu có)

- Cam kết có phương án sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ KH&CN hoàn thành.

Sở Khoa học và Công nghệ chỉ xem xét giải quyết đối với những văn bản đặt hàng  đầy đủ thông tin theo yêu cầu nêu trên.

3. Địa chỉ nhận đặt hàng

Văn bản đặt hàng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

4. Thời hạn nhận đặt hàng

Sở Khoa học và công nghệ nhận đặt hàng nhiệm vụ KH&CN liên tục trong năm và sẽ công bố thông tin tại trang thông tin điện tử www.dost.hochiminhcity.gov.vn để tuyển chọn các tổ chức KH&CN thực hiện nhiệm vụ.

5. Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

Điện thoại: 08.39322147 – Ông Phạm Văn Xu (Trưởng phòng)

08.39325435 –Bà Huỳnh Lưu Trùng Phùng (Phó trưởng phòng)

08.39325883 – Bà Nguyễn Thị Thu Hằng (Phó trưởng phòng)

Email: quanlykhoahoc.skhcn@tphcm.gov.vn


Nguồn: Sở KH&CN TP. HCM

Phòng KHCN&ĐN

File đính kèm:
        thong bao 163- đặt hàng.pdf     
Lượt xem: 209
 Về trang trước      Về đầu trang