Tin tức báo chí

Thông báo lấy ý kiến đánh giá của sinh viên học kỳ II năm học 2015 - 2016 về thực hiện nhiệm vụ của Cố vấn học tập(CVHT)

(Ngày đăng: 20/05/2016 07:49:13 Ngày cập nhật: 20/05/2016 07:49:13)


Kính gửi: - Sinh viên các lớp chính quy Khóa 53, 54, 55 và 56.

Căn cứ Quyết định số 2245/QĐ – ĐHGTVT ngày 31/10/2014 của Hiệu trưởng về Ban hành quy định công tác CVHT của Trường Đại học GTVT. Nhằm thực hiện Kế hoạch năm học 2015 – 2016 về công tác CVHT tại Cơ sở II. Ban CTCT&SV thông báo việc lấy ý kiến đánh giá của sinh viên về thực hiện nhiệm vụ CVHT của giảng viên trong học kỳ II năm học 2015 – 2016 khóa 53, 54, 55 và 56, cụ thể như sau:

-          Các lớp thực hiện đánh giá dưới sự chủ trì và hướng dẫn của cán bộ Ban CTCT&SV;

-          Mẫu phiếu đánh giá do lớp tự chuẩn bị (mỗi sinh viên 01 tờ - mẫu số 06);

-          Lớp trưởng lập bảng tổng hợp kết quả đánh giá (mẫu số 07) nộp cùng với phiếu đánh giá cho Ban CTCT&SV ngay khi buổi đánh giá kết thúc;

-          Lịch thực hiện đánh giá của từng lớp được đính kèm cùng thông báo, sẽ được thực hiện trước hoặc sau giờ thi của các lớp (nếu có đề xuất thay đổi đề nghị Lớp trưởng báo về ban CTCT&SV trước thời gian khảo sát của lớp 1 ngày).

Nhận được thông báo này, đề nghị CVHT, Ban Cán sự các lớp nhắc nhở thành viên của lớp mình nghiêm túc thực hiện./.

Chi tiết xem kỹ các File đính kèm !

File đính kèm:
        874 - PHONG ĐG.pdf     
        M6-M7.doc     
Lượt xem: 2591
 Về trang trước      Về đầu trang