Tin tức, sự kiện UTC2

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 03 Chương trình đào tạo của Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP. HCM

(Ngày đăng: 27/12/2016 10:59:00 Ngày cập nhật: 27/12/2016 11:00:48)


Sáng nay, ngày 27/12/2016, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP. HCM tổ chức đợt khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 03 Chương trình đào tạo bậc Đại học trên tổng số 14 Chương trình đang tổ chức đào tạo của Phân hiệu, đó là Chương trình đào tạo các ngành: 1. Kỹ thuật XD công trình GT; 2. Kinh tế xây dựng;3. Khai thác vận tải.


GS. TSKH. Bành Tiến Long - Trao đổi thông tin về kiểm định tại phiên khảo sát sơ bộ    PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng - Trao đổi thông tin về Phân Hiệu với đoàn khảo sátLượt xem: 893
 Về trang trước      Về đầu trang