Tin tức, sự kiện UTC2

Nhà trường tổ chức lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo giai đoạn 2013 - 2018 và giai đoạn 2018 - 2023

(Ngày đăng: 20/12/2016 15:20:57 Ngày cập nhật: 20/12/2016 15:24:15)


Sáng nay, ngày 20 tháng 12 năm 2016, Nhà trường đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy phiếu giới thiệu bổ sung danh sách cán bộ quy hoạch lãnh đạo, quản lý vào các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng và Phó Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường giai đoạn 2013 - 2018 và giai đoạn 2018 - 2023.

Nhà trường đã thực hiện Hội nghị trực tuyến giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cho gần 500 GVCBCNV đại diện cho toàn trường tham dự bỏ phiếu. Việc xây dựng đề án nhân sự, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt giai đoạn 2013 - 2018 và giai đoạn 2018 - 2023 thể hiện sự quan tâm chuẩn bị cho tương lai phát triển của Nhà trường của Đảng ủy Ban Giám hiệu. Với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới hy vọng rằng trong thời gian tới các cán bộ trong diện quy hoạch sẽ khẳng định được năng lực của mình góp phần to lớn vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Nhà trường. 
TS. Võ Trường Sơn - Phó Giám đốc Phân hiệu phổ biến cách thức bỏ phiếuLựa chọn ứng viên vào quy hoạch

Lượt xem: 749
 Về trang trước      Về đầu trang