Tin tức, sự kiện UTC2

Tập huấn trao đổi về đăng ký sở hữu trí tuệ kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của đề tài các cấp cho các Nhà Khoa học, Giảng viên.

(Ngày đăng: 05/12/2016 15:24:41 Ngày cập nhật: 05/12/2016 15:30:16)


Sáng ngày 05/12/2016 tại Hội trường C1, Phân hiệu Đại học Giao thông Vận tải đã phối hợp với Cục sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức tập huấn trao đổi về đăng kỹ sở hữu trí tuệ kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của đề tài các cấp cho các Nhà Khoa học, Giảng viên.

Tham dự Buổi tập huấn có Ông Nguyễn Văn Bảy - GĐ TT Nghiên cứu và Đào tạo, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KHCN. Về phía Phân hiệu có đại diện lãnh đạo Phân hiệu, lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm cùng đông đảo các cán bộ, Giảng viên, các Cán bộ Khoa học của Phân hiệu.Ông Nguyễn Văn Bảy thuyết trình tại buổi tập huấn

Sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển Kinh tế - xã hội của Đất nước, nhất là trong xu thế hội nhập Quốc tế như hiện nay. Phân hiệu có đội ngũ Cán bộ nghiên cứu Khoa học lớn, tạo ra nhiều sản phẩm nghiên cứu Khoa học có giá trị cao. Trong những năm qua, Phân hiệu luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác sở hữu trí tuệ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho các Nhà ngiên cứu khoa học đăng ký bản quyền các tác phẩm, sản phẩm nghiên cứu.

Nhằm giúp cán bộ, Giảng viên, các Nhà Khoa học của Phân hiệu hiểu rõ hơn về  thực thi quyền sở hữu trí tuệ, những vấn đề cơ bản về quyền tác giả, quyền sáng chế và quy trình làm hồ sơ, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền sáng chế…Ông Nguyễn Văn Bảy – GĐ TT Nghiên cứu và Đào tạo của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ đã giới thiệu một số nội dung tổng quan về sở hữu trí tuệ. Nhận diện các đối tượng SHTT của trường Đại học, Quản lý, khai thác tài sản trí tuệ trong trường Đại học.Học viên đặt câu hỏi cho báo cáo viên

Buổi tập huấn nhằm trang bị cho các học viên kiến thức về các hoạt động quản trị tài sản trí tuệ, phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và xác lập quyền sở hữu trí tuệ, giới thiệu về các quyền sở hữu trí tuệ tác phẩm, công trình khoa học …Buổi tập huấn là cơ hội để các Cán bộ quản lý và Giảng viên của Phân hiệu trau dồi, nâng cao kỹ năng cần thiết về công tác sở hữu trí tuệ. 

Lượt xem: 770
 Về trang trước      Về đầu trang