Tin tức, sự kiện UTC2

Lễ kết nạp Đảng viên Chi bộ Hành chính.

(Ngày đăng: 23/11/2016 13:44:31 Ngày cập nhật: 23/11/2016 15:37:25)


Chiều ngày 22/11/2016. Chi bộ Hành chính đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 03 Đồng chí: Huỳnh Thanh Phương, Nguyễn Thị Tuyết, Đặng Ngọc Thương.

Đến tham dự buổi Lễ có Đ/c Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy Phó Hiệu Trưởng kiêm Phó Giám đốc Phân hiệu; Đ/c Võ Xuân Lý – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm ĐTTH; Đ/c Trần Xuân Trường – Bí thư Chi bộ Hành chính, Trưởng Phòng TCHC và các Đ/c Đảng viên trong Chi bộ Hành chính tới tham dự.Đ/c Trần Xuân Trường - Bí thư Chi bộ Hành chính đọc quyết định kết nạp Đảng viên

Tại buổi Lễ, Đ/c Lê Trần Xuân Trường - Bí thư Chi bộ đã đọc Quyết định kết nạp Đảng viên và trao Quyết định kết nạp cho các Đảng viên mới, đồng thời nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công Đảng viên chính thức hướng dẫn, giúp đỡ 03 Đảng viên dự bị trong thời gian 12 tháng.Đ/c Trần Xuân Trường trao quyết định kết nạp Đảng cho 3 Đ/c Đảng viên mới


Trong đợt kết nạp này Chi bộ Hành chính đã kết nạp 03 Đảng viên mới là quần chúng ưu tú Huỳnh Thanh phương, Nguyễn Thị Tuyết công tác tại Phòng TCHC và quần chúng ưu tú Đặng Ngọc Thương công tác Tại Phòng CTCT&SV.
Trong thời gian qua, Chi bộ luôn chăm lo đến công tác xây dựng và phát triển Đảng, Chi bộ đã lựa chọn 03 quần chúng  ưu tú chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Các Đ/c được kết nạp lần này là những người gương mẫu trong công việc, kiên trì phấn đấu rèn luyện, được Chi bộ tín nghiệm.Tuyên thệ trước Cờ Đảng, Cờ Tổ Quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh


Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 03 Đ/c được kết nạp đã đọc lời tuyên thệ luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không ngừng rèn luyện, phấn đấu về chuyên môn, nghiệp vụ trước sự chứng kiến của toàn thể Đảng viên Chi bộ.
 Chi bộ Khối Hành chính chụp hình lưu niệm với các Đ/c được kết nạp Đảng

Lượt xem: 644
 Về trang trước      Về đầu trang