Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Online

(12/27/2014 11:33:48 AM)


     Dịch vụ Online là tiện ích cho phép Sinh viên tương tác trực tuyến với các bộ phận chức năng tại Cơ sở II khi giải quyết một số thủ tục hành chính. Bằng cách sử dụng Dịch vụ Onine trên website http://utc2.edu.vn sinh viên không cần trực tiếp tới văn phòng vẫn có thể:

         1) Đăng ký số lượng tín chỉ theo quy định ở mỗi học kỳ chính;
         2) Đăng ký học trả nợ, cải thiện điểm những học phần chưa đạt;
         3) Nộp học phí/lệ phí online;
         4) Đăng ký thi lần 2, lần 3 (chỉ áp dụng cho sinh viên hệ VLVH, hệ Liên thông và Đại học Bằng 2)
         5) Đăng ký ở nội trú trong KXT
         6) Tra cứu phòng ở trong KTX, theo dõi tình trạng xét duyệt đăng ký ở nội trú.
         7) Dịch vụ gửi tin nhắn SMS, email kết quả học tập, những thông báo mới.

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn cụ thể cho từng loại dịch vụ theo
những đường link dưới đây

 
Xem hướng dẫn sử dụng


     
 
 
Xem hướng dẫn sử dụng 
   
           
 

Xem hướng dẫn sử dụng


           
 
 
Xem hướng dẫn sử dụng 
   
           
     
Xem hướng dẫn sử dụng 
   
           
       
Xem hướng dẫn sử dụng
   
    
 

Xem hướng dẫn sử dụng
Lượt xem: 0
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng