Quy trình giải quyết công việc tại Ban Thông tin thư viện

(4/2/2014 6:25:46 PM)


TT

DANH MỤC

CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

(Tài liệu, hồ sơ,...)

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

1

Bổ sung sách, tài liệu tham khảo

1. Lập các danh mục tài liệu bổ sung trình Ban Giám đốc

 Mẫu ĐTTH. 1

 

2. Liên hệ với các nhà cung cấp để mua tài liệu

 

 

3. Làm thủ tục quyết toán

 - Mẫu ĐTTH. 2

Ban TV

4. Làm thủ tục nhập kho và bàn giao cho các bộ phận chức năng trong Ban

 

 

2

Phục vụ SV truy cập Internet

1. Cung cấp (bán) thẻ cho SV

 

 

2. Cấp thông tin truy cập cho SV sau khi kiểm tra thẻ

 

 

3. Cho SV sử dụng máy nối mạng

 

 

4. Kết thúc quá tình truy cập của SV

 

 

3

Thu luận văn, luận án của HVCH và NCS tại CS 2

1. Nhận luận văn, luận án của HVCH và NCS nộp (01 quyển bìa cứng; 02 đĩa CDROM có nhãn)

 

HVCH và NCS

2. Cấp giấy biên nhận cho HVCH, NCS

Giấy biên nhận

HVCH và NCS

3. Làm thủ tục nhập kho và đưa vào khai thác

 

 

4

Xử lý sự cố bất thường về đường truyền, máy tính nối mạng

1. Nhận thông tin về sự cố hỏng hóc từ các máy tính nối mạng do các đơn vị thông báo

 

Các đơn vị

2. Kiểm tra để xác định nguyên nhân và đề xuất hướng sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế (nếu cần thiết);

 

 

3. Lập biên bản xác nhận về quá trình bảo dưỡng, sửa chữa máy tính của các đơn vị

 - Mẫu TTTV. 1

Các đơn vị

5

Bảo dưỡng máy tính định kỳ

1. Thông báo về kế hoạch bảo dưỡng máy tính định kỳ cho các đơn vị trước 01 tuần

Thông báo

Các đơn vị

2. Thực hiện các công việc bảo dưỡng máy tính của các đơn vị theo kế hoạch

Kế hoạch

Các đơn vị

3. Lập biên bản xác nhận về quá trình bảo dưỡng đối với mỗi máy

 - Mẫu TTTV. 1

Các đơn vị

6

Cho mượn giáo trình về nhà

1. Cung cấp danh mục giáo trình được mượn về nhà cho SV

Danh mục tài liệu

 

2. Tiếp nhận Phiếu mượn của SV

Phiếu mượn

SV

3. Kiểm tra thẻ SV, thu lệ phí theo quy định

Phiếu thu tiền

Thẻ SV

 

4. Bàn giao giáo trình cho sinh viên

Giáo trình

Phiếu bàn giao có ký nhận

 

5. Nhận lại giáo trình cho SV trả, kiểm tra tình trạng giáo trình

 

 

7

Thống kê giáo trình bán hàng tháng

1. Bộ phận bán giáo trình lập bản thống kê số lượng giáo trình bán hàng tháng

Bản thống kê

 

2. Trưởng ban TT - TV ký bản thống kê chuyển sang Ban TV ký và lấy phiếu thu

Bản thống kê

Phiếu thu

 

3. Nộp tiền cho Thủ quỹ theo phiếu thu

 

 

8

Phục vụ bạn đọc tại phòng đọc

1. Hướn dẫn SV gửi túi, cặp; kiểm tra thẻ SV

Thẻ SV

SV

2. Tiếp nhận thủ tục đăng ký mượn tài liệu của SV

 

 

3. Giao tài liệu cho SV đọc tại chỗ

 

 

4. Làm thủ tục nhận lại tài liệu do SV trả

 

SV

lid win' eth�J /l padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt'>

2. Bàn giao phòng thí nghiệm cho giảng viên và cung cấp vật tư trước buổi thực tập

 Mẫu ĐTTH. 7

 

3. Trung tâm theo dõi quá trình giảng dạy

 

 

4. Nhận bàn giao phòng thí nghiệm và vật tư (nếu không sử dụng hết) từ GV sau khi kết thúc buổi thực tập cuối cùng

 - Mẫu ĐTTH. 8

 

5. Xác nhận khối lượng cho GV để làm thủ tục thanh toán

 

 

4.

Quản lý, sử dụng thiết bị thí nghiệm

1. Nhận bàn giao và lắp đặt

Thiết bị và hồ sơ kèm theo

Đơn vị cung cấp

2. Xác định mã số nhận dạng và lập hồ sơ thiết bị

Hồ sơ TB

 

3. Đưa vào danh mục thiết bị và tổ chức hướng dẫn sử dụng thiết bị

Tài liệu hướng dẫn SD

 

4. Thiết bị cần hiệu chuẩn, kiểm tra/bảo trì (nếu có) 

 

Đơn vị chuyên môn

5. Đưa vào kế hoạch hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo trì

Kế hoạch

 

6. Tiến hành hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo trì thiết bị theo kế hoạch

 

 

7. Đánh giá thiết bị sau khi hiệu chuẩn, bảo trì

 

Đơn vị chuyên môn

8. Sử dụng, theo dõi sử dụng thiết bị 

 

 

9. Lưu hồ sơ

Sổ quản lý thiết bị

 

t:s�$; h�J /l bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt'>

 

2. Xác định chỉ tiêu cần tuyển

 - Chiến lược phát triển CSII

 - Mẫu TCHC. 8

 

3. Làm Tờ trình BGĐ ký trình Hiệu trưởng phê duyệt

 - Tờ trình tuyển giảng viên

 

4. Ra thông báo xét tuyển

 - TBáo tuyển dụng của CSII

 

5. Nhận hồ sơ và sơ tuyển

 - Hồ sơ xét tuyển theo quy định: Mẫu TCHC. 9, 10, 11, 12

 

6. Nhận HS đăng ký xét tuyển; tổng hợp những HS hợp lệ báo cáo HĐXT.

 - Mẫu TCCH. 13

Người dự tuyển

7. Thành lập Hội đồng tuyển dụng (HĐTD) và Bộ phận giúp việc cho HĐTD:

 - Quyết định thành lập HĐTD

 - Thông báo gửi cho các Bộ môn (Hà nội)

 - Hồ sơ xét tuyển

 

8. Ra đề thi

 - Các đề thi

Các BM

9. Tổ chức xét tuyển

 - Mẫu TCCH. 14

 

10. Báo cáo kết quả xét tuyển, trình Hiệu trưởng phê duyệt

 - Mẫu TCCH. 15, 16

 

11. Giải quyết đơn khiếu nại, phúc khảo

Đơn khiếu nại, đơn xin phúc khảo

 

12. Thông báo kết quả trúng tuyển:

 - Thông báo kết quả

 

13. Ký hợp đồng tuyển dụng:

 - Hợp đồng tuyển dụng

 

11

Xét tuyển nhân viên

1. Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng:

 - Tờ trình đề nghị bổ xung nhân sự của các đơn vị

 Trưởng đơn vị

2. Xác định chỉ tiêu cần tuyểntrình BGĐ phê duyệt

 - Mẫu TCHC. 8

 

3. Ra thông báo xét tuyển

 - Thông báo tuyển dụng

TTTV

4. Thành lập Hội đồng xét tuyển (HĐXT) và các Tiểu ban giúp việc HĐ

 - Quyết định thành lập hội đồng xét tuyển

 - Hồ sơ xét tuyển

 

5. Nhận hồ sơ và sơ tuyển, tổng hợp các HS đủ điều kiện xét tuyển báo cáo HĐXT.

 

 

 

6. Tổ chức xét tuyển

 - Mẫu TCHC. 14

HĐXT

7. Tổng hợp kết quả xét tuyển, trình GĐ phê duyệt, thông báo kết quả xét tuyển:

 - Mẫu TCHC. 15, 16

HĐXT

8. Giải quyết đơn khiếu nại, phúc khảo

 - Đơn khiếu nại, đơn xin phúc khảo

HĐXT

9. Thông báo kết quả trúng tuyển

 - Danh sách trúng tuyển

 

10. Ký hợp đồng tuyển dụng

 - Hợp đồng tuyển dụng

 

12

Làm thẻ cho CB - GV - CNV

(Làm mới cho người chưa có thẻ hoặc làm lại cho người thay đổi chức danh, có thẻ bị mất, hỏng)

1. Ra thông báo làm thẻ.

Thông báo

 

2. Nhận danh sách đăng ký làm thẻ do các đơn vị nộp

Bản đăng ký (Theo mẫu)

Trưởng đơn vị

3. Tổ chức chụp hình cho người đăng ký làm thẻ theo lịch của Ban TCHC.

 

TTTV

4. Tập hợp danh sách, nhận hình từ ban TTTV và chuyển Ban TBQT để in thẻ

 

TTTV, TBQT

5. Nhận thẻ do Ban TBQT giao

 

TBQT

6. Trả thẻ cho các cá nhân.

 

TCHC

13

Tập huấn nghiệp vụ PCCC

1. Đội trưởng đội PCCC làm kế hoạch trình BGĐ phê duyệt

 

 

2. Liên hệ với đội cảnh sát PCCC Quận 9 để thuê giáo viên và thống nhất thời gian địa điểm và dụng cụ để tập huấn.

 

PCCC Quận 9

3. Làm thông báo gửi các thành viên trong đội PCCC và nhân viên phòng ban liên quan về thời gian và địa điểm tập huấn

 

 

4. Phối hợp với đội cảnh sát PCCC quận 9 tổ chức tập huấn đúng thời gian đã quy định.

 

PCCC Quận 9

5. Họp rút kinh nghiệm buổi tập huấn

 

 

14

Tổ chức chữa cháy - cứu hộ

1. Đội trưởng đội PCCC tiếp nhận thông tin vụ cháy; báo cáo BGĐ

 

PCCC

2. Điện thọai báo cho phòng cảnh sát PCCC (114); huy động lực lượng sẵn có sử dụng bình chữa cháy, vòi bơm nước khống chế đám cháy.

 

PCCC

3. Tổ chức cứu người và di chuyển tài sản ra khỏi đám cháy.

 

PCCC

4. Hướng dẫn xe chữa cháy của cảnh sát PCCC lấy nước từ bể nước có sẵn của trường và các trụ nước công cộng.

 

PCCC

5. Phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC dập tắt đám cháy.

 

PCCC

Lượt xem: 10
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng