Quy trình giải quyết công việc tại Trung tâm đào tạo thực hành

(4/2/2014 6:24:51 PM)


TT

DANH MỤC

CÔNG VIỆC

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

(Tài liệu, hồ sơ,...)

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

1

Mở lớp ngắn hạn theo chương trình khung của Bộ

1. Ra thông báo chiêu sinh

 Mẫu ĐTTH. 1

 

2. Tiếp nhận học viên

 

 

3. Liên hệ, ký hợp đồng & bố trí giảng viên giảng dạy

 - Mẫu ĐTTH. 2

 

4. Lập lịch học, nội dung chương trình, cung cấp tài liệu cho học viên

 

 

5. Làm QĐ thành lập lớp, đăng ký mượn phòng

 Mẫu ĐTTH. 2, ĐTTH. 3

 

6. Khai giảng lớp học 

 

 

7. Quản lý và phục vụ lớp học

 

 

8. Phát, nhận phiếu góp ý giảng viên vào buổi học cuối

 

 

9. Tổ chức kiểm tra cuối khóa học, bế mạc và công bố kết quả thi 

 

 

10. Làm quyết định hoàn thành khóa học

 Mẫu ĐTTH. 4

 

11. Thanh lý hợp đồng và chi trả các chi phí khóa học 

 Mẫu ĐTTH. 5

 

12. In giấy chứng nhận và trình ký

 

 

13. Phát giấy chứng nhận và lưu sổ gốc

Sổ lưu

 

2

Mở lớp đào tạo theo đơn đặt hàng

1. Tiếp nhận nhu cầu đào tạo

CV

Đơn vị đặt hành

2. Lập bảng báo giá

 

 

3. Thương thảo hợp đồng & Ký kết hợp đồng

 Mẫu ĐTTH. 6

 

4. Nhận danh sách, lên lịch học, nội dung chương trình

 

 

5. Mời Giảng viên, soạn thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng và liên hệ nơi nghỉ của Giảng viên (nếu có trong HĐ)

 

 

6. Làm quyết định thành lập lớp. Đăng ký phòng học (nếu học tại trường)

 Mẫu ĐTTH. 2

 - Mẫu ĐTTH. 3

 

7. Khai giảng lớp học 

 

 

8. Quản lý và phục vụ lớp học (điểm danh, kiểm tra lại thông tin của học viên trong danh sách)

 

 

9. Phát, nhận phiếu góp ý GV vào buổi học cuối cùng

 

 

10. Thu thập đề thi, sắp sếp, in và phô tô đề kiểm tra cuối khóa

 

 

11. Tổ chức kiểm tra cuối khóa và bế mạc

 

 

12. Nhận kết quả kiểm tra, đối chiếu với bài thi và công bố kết quả

 

 

13. Làm quyết định hoàn thành khóa học

 Mẫu ĐTTH. 4

 

14. Thanh lý hợp đồng và chi trả các chi phí khóa học

 Mẫu ĐTTH. 5

 

15. In giấy chứng nhận và trình ký 

 

 

16. Phát giấy chứng nhận và lưu sổ gốc

 

 

3

Tổ chức giảng dạy Tin học - Thực hành

1. Nhận đăng ký đơn vị (cá nhân) đăng ký lịch giảng và yêu cầu cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ thí nghiệm

 Mẫu ĐTTH. 6

 

2. Bàn giao phòng thí nghiệm cho giảng viên và cung cấp vật tư trước buổi thực tập

 Mẫu ĐTTH. 7

 

3. Trung tâm theo dõi quá trình giảng dạy

 

 

4. Nhận bàn giao phòng thí nghiệm và vật tư (nếu không sử dụng hết) từ GV sau khi kết thúc buổi thực tập cuối cùng

 - Mẫu ĐTTH. 8

 

5. Xác nhận khối lượng cho GV để làm thủ tục thanh toán

 

 

4.

Quản lý, sử dụng thiết bị thí nghiệm

1. Nhận bàn giao và lắp đặt

Thiết bị và hồ sơ kèm theo

Đơn vị cung cấp

2. Xác định mã số nhận dạng và lập hồ sơ thiết bị

Hồ sơ TB

 

3. Đưa vào danh mục thiết bị và tổ chức hướng dẫn sử dụng thiết bị

Tài liệu hướng dẫn SD

 

4. Thiết bị cần hiệu chuẩn, kiểm tra/bảo trì (nếu có) 

 

Đơn vị chuyên môn

5. Đưa vào kế hoạch hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo trì

Kế hoạch

 

6. Tiến hành hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo trì thiết bị theo kế hoạch

 

 

7. Đánh giá thiết bị sau khi hiệu chuẩn, bảo trì

 

Đơn vị chuyên môn

8. Sử dụng, theo dõi sử dụng thiết bị 

 

 

9. Lưu hồ sơ

Sổ quản lý thiết bị

 

t:s�$; h�J /l bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt'>

 

2. Xác định chỉ tiêu cần tuyển

 - Chiến lược phát triển CSII

 - Mẫu TCHC. 8

 

3. Làm Tờ trình BGĐ ký trình Hiệu trưởng phê duyệt

 - Tờ trình tuyển giảng viên

 

4. Ra thông báo xét tuyển

 - TBáo tuyển dụng của CSII

 

5. Nhận hồ sơ và sơ tuyển

 - Hồ sơ xét tuyển theo quy định: Mẫu TCHC. 9, 10, 11, 12

 

6. Nhận HS đăng ký xét tuyển; tổng hợp những HS hợp lệ báo cáo HĐXT.

 - Mẫu TCCH. 13

Người dự tuyển

7. Thành lập Hội đồng tuyển dụng (HĐTD) và Bộ phận giúp việc cho HĐTD:

 - Quyết định thành lập HĐTD

 - Thông báo gửi cho các Bộ môn (Hà nội)

 - Hồ sơ xét tuyển

 

8. Ra đề thi

 - Các đề thi

Các BM

9. Tổ chức xét tuyển

 - Mẫu TCCH. 14

 

10. Báo cáo kết quả xét tuyển, trình Hiệu trưởng phê duyệt

 - Mẫu TCCH. 15, 16

 

11. Giải quyết đơn khiếu nại, phúc khảo

Đơn khiếu nại, đơn xin phúc khảo

 

12. Thông báo kết quả trúng tuyển:

 - Thông báo kết quả

 

13. Ký hợp đồng tuyển dụng:

 - Hợp đồng tuyển dụng

 

11

Xét tuyển nhân viên

1. Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng:

 - Tờ trình đề nghị bổ xung nhân sự của các đơn vị

 Trưởng đơn vị

2. Xác định chỉ tiêu cần tuyểntrình BGĐ phê duyệt

 - Mẫu TCHC. 8

 

3. Ra thông báo xét tuyển

 - Thông báo tuyển dụng

TTTV

4. Thành lập Hội đồng xét tuyển (HĐXT) và các Tiểu ban giúp việc HĐ

 - Quyết định thành lập hội đồng xét tuyển

 - Hồ sơ xét tuyển

 

5. Nhận hồ sơ và sơ tuyển, tổng hợp các HS đủ điều kiện xét tuyển báo cáo HĐXT.

 

 

 

6. Tổ chức xét tuyển

 - Mẫu TCHC. 14

HĐXT

7. Tổng hợp kết quả xét tuyển, trình GĐ phê duyệt, thông báo kết quả xét tuyển:

 - Mẫu TCHC. 15, 16

HĐXT

8. Giải quyết đơn khiếu nại, phúc khảo

 - Đơn khiếu nại, đơn xin phúc khảo

HĐXT

9. Thông báo kết quả trúng tuyển

 - Danh sách trúng tuyển

 

10. Ký hợp đồng tuyển dụng

 - Hợp đồng tuyển dụng

 

12

Làm thẻ cho CB - GV - CNV

(Làm mới cho người chưa có thẻ hoặc làm lại cho người thay đổi chức danh, có thẻ bị mất, hỏng)

1. Ra thông báo làm thẻ.

Thông báo

 

2. Nhận danh sách đăng ký làm thẻ do các đơn vị nộp

Bản đăng ký (Theo mẫu)

Trưởng đơn vị

3. Tổ chức chụp hình cho người đăng ký làm thẻ theo lịch của Ban TCHC.

 

TTTV

4. Tập hợp danh sách, nhận hình từ ban TTTV và chuyển Ban TBQT để in thẻ

 

TTTV, TBQT

5. Nhận thẻ do Ban TBQT giao

 

TBQT

6. Trả thẻ cho các cá nhân.

 

TCHC

13

Tập huấn nghiệp vụ PCCC

1. Đội trưởng đội PCCC làm kế hoạch trình BGĐ phê duyệt

 

 

2. Liên hệ với đội cảnh sát PCCC Quận 9 để thuê giáo viên và thống nhất thời gian địa điểm và dụng cụ để tập huấn.

 

PCCC Quận 9

3. Làm thông báo gửi các thành viên trong đội PCCC và nhân viên phòng ban liên quan về thời gian và địa điểm tập huấn

 

 

4. Phối hợp với đội cảnh sát PCCC quận 9 tổ chức tập huấn đúng thời gian đã quy định.

 

PCCC Quận 9

5. Họp rút kinh nghiệm buổi tập huấn

 

 

14

Tổ chức chữa cháy - cứu hộ

1. Đội trưởng đội PCCC tiếp nhận thông tin vụ cháy; báo cáo BGĐ

 

PCCC

2. Điện thọai báo cho phòng cảnh sát PCCC (114); huy động lực lượng sẵn có sử dụng bình chữa cháy, vòi bơm nước khống chế đám cháy.

 

PCCC

3. Tổ chức cứu người và di chuyển tài sản ra khỏi đám cháy.

 

PCCC

4. Hướng dẫn xe chữa cháy của cảnh sát PCCC lấy nước từ bể nước có sẵn của trường và các trụ nước công cộng.

 

PCCC

5. Phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC dập tắt đám cháy.

 

PCCC

Lượt xem: 10
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng