Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Các Phòng, Ban Chức năng và Trung tâm tại Phân hiệu

 

STT

Đơn vị

Trưởng đơn vị

1

Phòng Tổ chức Hành chính

TS. Trần Xuân Trường

2

Phòng Đào tạo

TS. Võ Trường Sơn

3

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

ThS. Nguyễn Văn Du

4

Phòng Công tác chính trị và sinh viên

KS. Lê Nhật Tùng

5

Phòng Khoa học Công nghệ và Đối ngoại

TS. Võ Trường Sơn

6

Phòng Thiết bị Quản trị

TS. Nguyễn Hữu Chí

7

Phòng Tài chính - Kế toán

ThS. Nguyễn Văn Quảng

8

Ban Quản lý Ký túc xá SV

ThS. Lê Văn Dậu

9

Ban Thanh tra

ThS. Hà Thị Thanh

10

Trung tâm Đào tạo thực hành và 

Chuyển giao Công nghệ GTVT

ThS. Võ Xuân Lý

11

Trung tâm Thông tin - Thư viên

ThS. Trần Quang Hải Bẳng


Các Khoa, Bộ môn trực thuộc Phân hiệu

STT

Đơn vị

Trưởng đơn vị

1

Khoa Công trình 

PGS.TS. Lê Văn Bách

2

Khoa Vận tải - Kinh tế

TS. Phạm Phú Cường

3

Khoa Khoa học Cơ bản 

TS. Vũ Hồng Vận

4

Bộ môn Công nghệ thông tin

ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

5

Bộ môn Cơ khí

TS. Nguyễn Hữu Chí 

6

Bộ môn Điện - Điện tử 

TS. Nguyễn Văn Bình
Lượt xem: 37546
 Về trang trước      Về đầu trang