Phát bằng tốt nghiệp K49 VLVH
  • Tin nổi bật
  • Tin mới nhất

TKB – Lịch thi – Lịch xe

Lịch thi các học phần thuộc học kỳ 2 năm học 2013-2014 và lịch đi thực tập tốt nghiệp

(28/07/2014)

Theo kế hoạch học tập năm học 2014-2015, Ban Đào tạo thông báo lịch thi và lịch thực tập tốt nghiệp các học phần thuộc học kỳ 2 năm học 2013-2014 ...